พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/ผบ.ศปก.ภ.จว.สงขลา สน.ร่วมประชุมแถลงแผนรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม กรม สน.พล.ร.๑๕ ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อ.เทพา จว.สงขลา

โพสต์11 ม.ค. 2562 15:06โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/ผบ.ศปก.ภ.จว.สงขลา สน.ร่วมประชุมแถลงแผนรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม กรม สน.พล.ร.๑๕ ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อ.เทพา จว.สงขลา โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
Comments