พ.ต.อ.สาธิต พลพินิจ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา /ผู้แทน ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่)

โพสต์7 ก.พ. 2563 02:39โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.พ.ต.อ.สาธิต พลพินิจ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา /ผู้แทน ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) โดยมี นายกองเอก จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้บังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี
Comments