พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา และ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสงขลา และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสงขลา(ศอ.ปส.จว.สงขลา) ประจำเดือน พ.ย.๖๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

โพสต์29 พ.ย. 2561 14:22โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.ท.วันชัย มากสังข์ สว.ฝ่ายอำนวยการ ๓ ภ.จว.สงขลา พ.ต.ท. หญิงสุธิดา ยวงใย สว.หน.ฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ๓ ภ.จว.สงขลา และ หน.สภ./ผู้แทน หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา และ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสงขลา และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสงขลา(ศอ.ปส.จว.สงขลา) ประจำเดือน พ.ย.๖๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
Comments