พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการฝึกอบรมและฝึกภาคปฏิบัติให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ Local CAT ของ ภ.จว.สงขลา ให้มีความพร้อมสูงสุดในวันปฏิบัติหน้าที่จริง

โพสต์26 เม.ย. 2562 15:50โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
26 เม.ย.62 เวลา 13.00 -16.00 น. พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการฝึกอบรมและฝึกภาคปฏิบัติให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ Local CAT ของ ภ.จว.สงขลา ให้มีความพร้อมสูงสุดในวันปฏิบัติหน้าที่จริง ณ ห้องชัยมงคล รร.บีพีสมิหลา โดยอบรมกำชับกำลังพลดังนี้ 
1. เรื่องภารกิจหน้าที่ ระเบียบวินัยการปฎิบัติ ความพร้อมเครื่องแต่งกาย ทรงผม อุปกรณ์ เช่น วิทยุสื่อสาร 
2. ทำการฝึกทบทวนท่าปฎิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
Comments