พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง จังหวัดสงขลา ตรวจรับรถยนต์ที่ปฎิบัติหน้าที่ ในการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่าง 13-17 ม.ค.62

โพสต์11 ม.ค. 2562 15:04โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
11ม.ค.62 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง จังหวัดสงขลา ตรวจรับรถยนต์ที่ปฎิบัติหน้าที่ ในการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่าง 13-17 ม.ค.62
Comments