พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

โพสต์27 ก.ค. 2562 15:08โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
27 ก.ค.62 เวลา11.00 น.พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
Comments