พ.ต.อ.สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/รอง ผบ.ศปก.ภ.จว.สงขลา สน. พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ม.ค.๖๓

โพสต์28 ม.ค. 2563 15:53โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๘ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/รอง ผบ.ศปก.ภ.จว.สงขลา สน. พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายนฤทธิ์ มงคลศรี รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธาน
Comments