ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ประจำเดือน ต.ค.๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

โพสต์29 ต.ค. 2561 16:27โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 16:28 ]
๒๙ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ประจำเดือน ต.ค.๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี รอง ผกก.ป.,รอง ผกก.สส.,สวญ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา/เจ้าหน้าทีฝ่ายอำนวยการ ๒,๓/เจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments