พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒

โพสต์25 ม.ค. 2562 18:25โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒ ซึ่งอบรมระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จว.สงขลา โดยมีผู้เข้าอบรมและได้รับมอบวุฒิบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๔ ค
Comments