พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ทุกส่วนราชการ ทีเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกร

โพสต์3 พ.ค. 2562 17:59โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ทุกส่วนราชการ ทีเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พ.ค.๖๒ ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สงขลา เป็นประธาน
Comments