พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ทุกส่วนราชการ ทีเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

โพสต์22 ก.ค. 2562 15:47โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๒ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ทุกส่วนราชการ ทีเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ณ ห้องประชุม A๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สงขลา เป็นประธาน
Comments