พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมเครื่ิองดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โพสต์5 มิ.ย. 2562 15:16โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
4 มิ.ย.62 เวลา 08.00 - 17.00 น. พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมเครื่ิองดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ รุ่นที่ 1 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 ตึกแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
Comments