พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์ พร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าทีครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารุ่นที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๕ ม.ค.๖๒

โพสต์22 ม.ค. 2562 15:28โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
22 ม.ค.62 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์ พร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าทีครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารุ่นที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๕ ม.ค.๖๒ ณ สถานทีฝึกอบรม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จว.สงขลา
Comments