พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รอง ผบก. ภ.จว.สงขลา พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา เพื่อเข้ารับการบรรจุในกองร้อยควบคุมฝูงชน

โพสต์4 มี.ค. 2562 04:53โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๔ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รอง ผบก. ภ.จว.สงขลา พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา เพื่อเข้ารับการบรรจุในกองร้อยควบคุมฝูงชน มีข้าราชการตำรวจหญิงในสังกัด ภ.จว.สงขลา จำนวน ๑๔๗ คน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยมี พ.ต.ท.นพดล ดิเรกวัฒนสาร สว.สภ.บ้านโหนด พร้อมคณะครูฝึก ร่วมบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องกองร้อยควบคุมฝูงชน ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments