พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้กับประชาชน ณ อาคารที่ทำการ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

โพสต์25 ธ.ค. 2561 14:58โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้กับประชาชน ณ อาคารที่ทำการ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
Comments