พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา กำชับการปฏิบัติ และตรวจสอบความพร้อมเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่บรรจุแต่งตั้ง เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑ ที่จะเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกในการปฏิบัติภารกิจของ ตร.

โพสต์28 ม.ค. 2562 15:34โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๘ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา กำชับการปฏิบัติ และตรวจสอบความพร้อมเครื่องแต่งกาย ทรงผม ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่บรรจุแต่งตั้ง เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑ ที่จะเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกในการปฏิบัติภารกิจของ ตร. ในวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๒ ณ สโมสรตำรวจ โดยมี พ.ต.ท.ชัชวาลย์ ผูกพันธ์ สวป.สภ.เมืองสงขลา เป็นควบคุมการปฏิบัติ ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.สงขลา
Comments