พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา (ส่วนกลาง)ร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว. สงขลา

โพสต์26 เม.ย. 2562 15:31โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๔ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา (ส่วนกลาง)ร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว. สงขลา ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกคนมีความตระหนักและตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อสมรรถนะและสุขภาพร่างกายที่ดี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Comments