พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ม.ค.๖๒

โพสต์23 ม.ค. 2562 14:41โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๓ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ม.ค.๖๒ ติดตามผลการปฏิบัติ และงานในหน้าที่ที่อยูในความรับผิดชอบของแต่ละ ฝ่ายอำนวยการฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการไว้ โดยมีข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments