พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมคณะ ร่วมตรวจราชการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ สภ.คูเต่า จากนั้นได้กำชับในการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับให้บริการประชาชน, การเพิ่มความเข้มในมาตรการป้องกันเหตุและกวดขันป้องกันเกี่ยวกับอบายมุขในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

โพสต์12 มี.ค. 2562 15:48โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
12 มี.ค.62 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมคณะ ร่วมตรวจราชการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ สภ.คูเต่า จากนั้นได้กำชับในการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับให้บริการประชาชน, การเพิ่มความเข้มในมาตรการป้องกันเหตุและกวดขันป้องกันเกี่ยวกับอบายมุขในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
Comments