พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอำนวยการฯ

โพสต์19 เม.ย. 2562 15:42โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
19 เม.ย.62 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอำนวยการฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการไว้ โดยมีข้าราชการตำรวจทุกแผนกงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สงขลา
Comments