พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อบรมในหัวข้อ"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

โพสต์12 ก.พ. 2562 05:05โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อบรมในหัวข้อ"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" สถานที่อบรมห้องประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ประชาชนจิตอาสา ประชาชนทั่วไป นักเรียน และ นักศึกษา เข้ารับการอบรมในภาคบ่าย แต่เวลา ๑๒.๓๐- ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๗๕๓ คน
Comments