ประชุมฝ่ายอำนวยการ ๕ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา และ พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ประจำเดือน ต.ค.๖๑

โพสต์5 ต.ค. 2561 15:48โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 15:50 ]
ประชุมฝ่ายอำนวยการ ๕ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา และ พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ประจำเดือน ต.ค.๖๑ โดยกำชับการปฏิบัติ ชี้แจง และมอบหมายข้อราชการให้ปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามงานในหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายไว้ โดยมี พ.ต.อ.หญิงนพวรรณ ถิระวุฒิ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา ผู้แทน ผกก.สส.ภ.จว. สงขลา ผู้แทน ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา ผู้แทน ผกก.ปพ.ภ.จว.สงขลา รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา สว.กก.สส. ภ.จว.สงขลา (๑๙๑) หน.ฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา รอง สว.ฝอ.ฯ และเจ้าหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments