ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ

โพสต์28 ส.ค. 2561 07:37โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๘ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ,พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ส.ค. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี รอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา,รอง ผกก.ป.,รอง ผกก.สส.,สวญ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา/เจ้าหน้าทีฝ่ายอำนวยการ ๒,๓/เจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุมและพร้อมนี้ ท่านประธานได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำเครือข่ายยาเสพติดของแต่ละพื้นที โดยมี พ.ต.ท.หญิงสุธิดา ยวงใย หน.ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา และหน.ชปส.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา จำนวน ๑๙ สภ.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจง ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments