ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ และประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานปัองกันปราบยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒

โพสต์9 ต.ค. 2561 00:47โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๘ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา,รอง ผกก.ป., รอง ผกก.สส.,สวญ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ๒,๓/เจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม และประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานปัองกันปราบยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พ.ต.ท.หญิงสุธิดา ยวงใย หน.ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา เจ้าหน้าที่ ฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา หน.ชปส.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย จนท.ธุรการผู้รับผิดชอบการรายงานยาเสพติด สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments