ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ต.ค.๖๑

โพสต์20 ต.ค. 2561 17:49โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๘ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ต.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments