ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญา กรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ประจำเดือน มี.ค.๖๒ ครั้งที ๒/๒๕๖๒

โพสต์28 มี.ค. 2562 15:38โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๗ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญา กรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ 
ประจำเดือน มี.ค.๖๒ ครั้งที ๒/๒๕๖๒ เพื่อให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี หน.สภ.,รอง ผกก.ป.,รองผกก.สส.,สวญ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments