ประชุมขับเคลื่อน/ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล(ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา)ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

โพสต์21 ม.ค. 2562 15:25โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลาร่วมประชุมขับเคลื่อน/ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล(ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา)ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒โดยมี หน.ชปส.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน(ต่อต้านยาเสพติด) พ.ต.ท.หญิงสุธิดา ยวงใย หน.ฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา และ เจ้าหน้าที่ ฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments