ประชุมข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาประจำเดือน ต.ค.๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

โพสต์12 ต.ค. 2561 04:28โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

๑๒ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิงนพวรรณ ถิระวุฒิผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาประจำเดือน ต.ค.๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ กำชับ การปฏิบัติ ชี้แจง และมอบหมายข้อราชการให้ปฏิบัติ พร้อมขับเคลื่อนติดตามงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีข้าราชการฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา (ส่วนกลาง) ทุกแผนกงาน ตัวแทน กก.สส., ศูนย์ ๑๙๑ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา

Comments