ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"พัฒนาคลองเตยหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โพสต์26 พ.ย. 2561 14:37โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๖ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศริ พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"พัฒนาคลองเตยหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ ๑ ธ.ค.๖๑ โดยมี หน.สภ./ผู้แทน หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา และฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments