ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ

โพสต์20 ส.ค. 2561 07:33โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๐ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ,พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ประจำเดือน ส.ค.๖๑ เพื่อให้ มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี รอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา,รอง ผกก.ป.รอง ผกก.สส.,สวญ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ๒,๓/เจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ. จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments