สรุปผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน

โพสต์4 ต.ค. 2561 05:14โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
ประชุมสรุปผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน กคฝ.๔ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิงนพวรรณ ถิระวุฒิ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติของ ศปก.ภ.จว., ศปก.สภ.,และ กคฝ.ภ.จว. สงขลา ในการซักซ้อมรองรับการชุมนุมสาธารณะตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ที่ทาง ภ.จว.สงขลา ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนขึ้นในวันที่ ๒ - ๔ ต.ค. ๖๑ จำนวน ๔ กองร้อยโดยมี ผกก.สภ.เมืองสงขลา ,ผกก.สภ.สทิงพระ ,รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งตำเสา สว.สภ.บ้านโหนด, สว.อก.สภ.เมืองสงขลา, ผบ.ร้อย กองร้อย ๑-๔ รอง ผบ.ร้อย กองร้อย ๑-๔ ผบ.หมวด กองร้อยที่ ๑-๔ และ เจ้าหน้าที่ ฝอ.๓ ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุมรับทราบ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติเพือจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments