ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธ ค.๖๑

โพสต์10 ธ.ค. 2561 14:52โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
      ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธ ค.๖๑ 
      ๑๐ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.ท.ถาวร ผลกล้า รอง ผกก.ป.สะเดา/วิทยากรประจำสถานฝึกอบรม พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา/เจ้าหน้าที่ประจำสถานฝึกอบรม และครูฝึกประจำสถานฝึกอบรมตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่ ๑๐๒๕/๒๕๖๑ ลง ๒๒ พ.ย.๖๑ ตรวจความพร้อมสถานที่ และพูดคุยหารือในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธ.ค. ๖๑ ณ เดอะฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
Comments