ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รุ่นที ๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ก.พ.๖๒

โพสต์6 ก.พ. 2562 14:59โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รุ่นที ๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ก.พ.๖๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๕ คน สถานทีฝึกอบรม/ณ ศูนย์บริการวิชาการ(จังหวัดสงขลา) ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา

Comments