ตำรวจภูธรภาค 9 เปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ห้วงแต่ 22 - 24 พ.ค.62 ณ ค่ายท่านมุก กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.สะเดา จ.สงขลา

โพสต์22 พ.ค. 2562 15:14โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
22 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. ตำรวจภูธรภาค 9 เปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ห้วงแต่ 22 - 24 พ.ค.62 ณ ค่ายท่านมุก กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.สะเดา จ.สงขลา มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 255 นาย โดยมี พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วยคณะครูฝึก (ครูแม่ไก่) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก
Comments