ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัวตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โพสต์22 ก.พ. 2562 17:32โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๑ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว. สงขลา พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว. สงขลา นำข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา (ส่วนกลาง) ร่วมกันทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัวตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ตามมาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีละ ๔ ครั้ง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกคนมีความตระหนักและตื่นตัวในการออกกำลังกาย มีสมรรถนะและสุขภาพร่างกายที่ดี และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ทดสอบณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จว.สงขล
Comments