ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.

โพสต์29 ต.ค. 2561 16:32โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๙ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา/กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยมีคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย จนท.ทหาร ฝ่ายปกครอง และตำรวจร่วมตรวจ และสังเกตุการณ์ ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments