วางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑

โพสต์13 ต.ค. 2561 04:23โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

๑๓ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ผู้บังคับบัญชาในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๙,ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และ พนักงานราชการ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์
ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

Comments