ผู้บังคับบัญชา

                                                                                                                                                                                                                      
ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา


พล.ต.ต.อาชาน  จันทร์ศิริ
ผบก.ภ.จว.สงขลา
  พ.ต.อ.เอนก   ศรีคำอ้าย   
รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

     พ.ต.อ.ธีรศักดิ์   ไชยโยธา   
รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา


พ.ต.อ.พิชัย   กิระวานิช   
รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา


พ.ต.อ.พงษ์พันธ์  จันทรอาภา 
รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา


พ.ต.อ.สุวโรจน์  ลุนหวิทยานนท์  
รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา


พ.ต.อ.กิตติชัย  สังขถาวร  
รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา


ą
ตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา,
23 ธ.ค. 2562 18:58
ą
ตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา,
19 ธ.ค. 2562 19:04
Comments