ติดต่อเรา

 ติดต่อตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา                                                                                                                 

- ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  1/1/1  ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง  จว.สงขลา   90000
 -  Web Site : http://www.songklapolice.com  E-mail : Skpolice@hotmail.com
 -  facebook : ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
 - โทรศัพท์กลาง 0-7432-1878  โทรสาร 0-7432-1878
Comments