ติดต่อเรา

ติดต่อตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

- ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 1/1/1 ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา 90000

- Web Site : http://www.songklapolice.com E-mail : Skpolice@hotmail.com

- facebook : ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

- โทรศัพท์กลาง 0-7432-1878 โทรสาร 0-7432-1878