ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์

ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.เอนก ศรีคำอ้าย

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา