ผู้บังคับบัญชา

                                                                                                                                                                                                                      

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

พล.ต.ต.วรา  เวชชาภินันท์

ผบก.ภ.จว.สงขลา

  พ.ต.อ.พิชัย   กิระวานิช   

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

     พ.ต.อ.สุวโรจน์  ลุนหวิทยานนท์    

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.วรชาติ  รสจันทน์   

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.พงษ์พันธ์  จันทรอาภา 

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.กิตติชัย  สังขถาวร   

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.อ.อัครวุฒ  ธานีรัตน์  

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา