ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์             ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมแถลงข่าวการจับกุมนายอธิวัฒน์ กลับวงศา พร้อมยาบ้า  จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ เม็ดและ ของกลางอื่นๆ รวม จำนวน ๑๙ รายการ นำไปสู่การสืบสวนขยายผล เพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

ณ  สภ.บางกล่ำ

พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์

ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ภัย (ข้าวสาร ไข่ไก่ และอาหารแห้ง)เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ประชาชน ณ วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. 

(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.)

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. …. สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) เรียงตามมาตราสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลด ตารางเปรียบเทียบ

ดาวน์โหลด บันทึกหลักการและเหตุผล

โปรดร่วม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. …. 

(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) ได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้

****ก่อนแสดงความคิดเห็นฯ ให้ผู้ใช้งาน Login ด้วย Gmail ทุกครั้ง

สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

                 - ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างแฟตร ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง)สภ.ปาดังเบซาร์

                 - ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างแฟตร ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง)สภ.รัตภูมิ

                 - ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างป้อมตำรวจ ต.ระวะ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

                 - ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ปาดังเบซาร์

                 - ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.รัตภูมิ

                 - ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างป้อมตำรวจ ตำบลระวะ สภ.ระโนด

                 - ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

                 - สภ.สามบ่อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สภ.ทุ่งตำเสา จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                - ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สภ.ทุ่งตำเสา

                - ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีต สภ.ทุ่งตำเสา

                - เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.นาทวี

                - เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.นาหม่อม

                - ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

                - เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.สามบ่อ

                - เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.คลองแดน

                - เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ระโนด

                - เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ชุมพล

                - เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ชุมพล       

                - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พัก หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

                - ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) ก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พัก นปพ.ภ.จว.สงขลา (งบลงทุน)

                - ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสำนักงานที่พัก หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

                - ประกาศราคากลาง รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พัก นปพ.ภ.จว.สงขลา

                - ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

               - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถของทางราชการ สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง

               - ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนปรับพื้นที่ในห้องครัว จำนวน ๔ คูหา สถานีตำรวจกระแสสินธุ์

               - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สภ.กระแสสินธุ์

               - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สภ.คลองหอยโข่ง

               - เปิดเผยราคากลาง สภ.คลองหอยโข่ง    

              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ทางราชการของ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

              - เปิดเผยราคากลางก่อสร้าง สภ.ชุมพล

              - ประกาศประกวดราคา สภ.กระแสสินธุ์

              - ราคากลางรวม สภ.กระแสสินธุ์

              - เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ระโนด

              - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

              - ประกาศ สภ.ชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

              - ประกาศข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

              - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

เว็บลิงค์น่าสนใจ