ประวัติ

สถานที่ตั้งปัจจุบัน

1/1/1 ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

ประวัติการก่อตั้งครั้งแรก

ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2510ปลูกสร้างที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข 7122 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร อยู่ชั้นบนของ สภ.เมืองสงขลา (เดิม) ต่อมาปี พ.ศ.2540 สภ.เมืองสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่และสถานที่ใหม่ เมื่อปีพ.ศ.2541 ตร.จึงได้เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ทำการสภ.เมืองสงขลา (หลังเก่า) จำนวน 1,500,000.- บาท เพื่อใช้เป็นที่ทำการ ภ.จว.สงขลา จนมาถึงปัจจุบัน