ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ จิตอาสาปลูกป่าบ้านชะแล้เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา และแก้มลิงบ้านชะแล้ ม.๔ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จว.สงขลา โดยมี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีฯ

พล.ต.ต. อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว. สงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจไทย “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห จว.สงขลา โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับคุณภาพน้ำ โดยใช้ EM Ball และน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เก็บขยะมูลฝอยบริเวณคลองแห

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….

(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.)

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. …. สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) เรียงตามมาตราสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลด ตารางเปรียบเทียบ

ดาวน์โหลด บันทึกหลักการและเหตุผล

โปรดร่วม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ….

(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) ได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้

****ก่อนแสดงความคิดเห็นฯ ให้ผู้ใช้งาน Login ด้วย Gmail ทุกครั้ง

สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

- ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างแฟตร ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง)สภ.ปาดังเบซาร์

- ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างแฟตร ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง)สภ.รัตภูมิ

- ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างป้อมตำรวจ ต.ระวะ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

- ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ปาดังเบซาร์

- ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.รัตภูมิ

- ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างป้อมตำรวจ ตำบลระวะ สภ.ระโนด

- ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- สภ.สามบ่อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สภ.ทุ่งตำเสา จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สภ.ทุ่งตำเสา

- ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีต สภ.ทุ่งตำเสา

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.นาทวี

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.นาหม่อม

- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.สามบ่อ

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.คลองแดน

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ระโนด

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ชุมพล

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ชุมพล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พัก หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) ก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พัก นปพ.ภ.จว.สงขลา (งบลงทุน)

- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสำนักงานที่พัก หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

- ประกาศราคากลาง รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พัก นปพ.ภ.จว.สงขลา

- ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถของทางราชการ สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง

- ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนปรับพื้นที่ในห้องครัว จำนวน ๔ คูหา สถานีตำรวจกระแสสินธุ์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สภ.กระแสสินธุ์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สภ.คลองหอยโข่ง

- เปิดเผยราคากลาง สภ.คลองหอยโข่ง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ทางราชการของ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

- เปิดเผยราคากลางก่อสร้าง สภ.ชุมพล

- ประกาศประกวดราคา สภ.กระแสสินธุ์

- ราคากลางรวม สภ.กระแสสินธุ์

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ระโนด

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ประกาศ สภ.ชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ประกาศข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บลิงค์น่าสนใจ