ภารกิจผู้บังคับบัญชา

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 8 มิ.ย.64 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” พื้นที่ บ้านโคกเมา ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จว.สงขลา

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 3 มิ.ย. 2564 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศืริ ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิ.ย.2564

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 1 มิ.ย.64 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.บรรเทิง เหล่าเจริญ ผกก.สภ.สะเดา ให้การต้อนรับและร่วมคณะ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….

(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.)

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. …. สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) เรียงตามมาตราสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลด ตารางเปรียบเทียบ

ดาวน์โหลด บันทึกหลักการและเหตุผล

โปรดร่วม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ….

(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) ได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้

****ก่อนแสดงความคิดเห็นฯ ให้ผู้ใช้งาน Login ด้วย Gmail ทุกครั้ง

สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

- ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารทำการสถานีตำรวจ(ขนาดกลาง) สภ.สทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จว.สงขลา ๑ หลัง

- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดกลาง)สภ.สทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สารวัตร ๑๐ คูหา สภ.คลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จว.สงขลา ๑ หลัง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมตำรวจ ตำบลระวะ สภ.ระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานจ้างเหมาตัดชุดครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน จำนวน 4 กองร้อย (620ชุด) ของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างแฟตร ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง)สภ.ปาดังเบซาร์

- ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างแฟตร ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง)สภ.รัตภูมิ

- ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างป้อมตำรวจ ต.ระวะ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

- ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ปาดังเบซาร์

- ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.รัตภูมิ

- ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมราคากลางโครงการก่อสร้างป้อมตำรวจ ตำบลระวะ สภ.ระโนด

- ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- สภ.สามบ่อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สภ.ทุ่งตำเสา จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สภ.ทุ่งตำเสา

- ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีต สภ.ทุ่งตำเสา

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.นาทวี

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.นาหม่อม

- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.สามบ่อ

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.คลองแดน

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ระโนด

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ชุมพล

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ชุมพล

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พัก หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bibding) ก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พัก นปพ.ภ.จว.สงขลา (งบลงทุน)

- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสำนักงานที่พัก หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

- ประกาศราคากลาง รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พัก นปพ.ภ.จว.สงขลา

- ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถของทางราชการ สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง

- ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนปรับพื้นที่ในห้องครัว จำนวน ๔ คูหา สถานีตำรวจกระแสสินธุ์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สภ.กระแสสินธุ์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สภ.คลองหอยโข่ง

- เปิดเผยราคากลาง สภ.คลองหอยโข่ง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ทางราชการของ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

- เปิดเผยราคากลางก่อสร้าง สภ.ชุมพล

- ประกาศประกวดราคา สภ.กระแสสินธุ์

- ราคากลางรวม สภ.กระแสสินธุ์

- เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง สภ.ระโนด

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ประกาศ สภ.ชุมพล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- ประกาศข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บลิงค์น่าสนใจ